• Phone: (021)-7418-607
  • info@imz.or.id
Stay Connected:
Online Learning Program, Training, Training and Event

Mengukur Kemiskinan dan Kesejahteraan dalam Perspektif Syariah (Training Riset CIBEST Model)

Online Learning Program Mengukur Kemiskinan dan Kesejahteraan dalam Perspektif Syariah – Training Riset CIBEST Model Batch 3 – Sejak digagas oleh Irfan Syauqi Beik, PhD dan Laily Dwi Arsyianti, PhD. (2015), CIBEST menawarkan pendekatan baru dalam pengukuran kemiskinan dan kesejahteraan dalam perspektif syariah. Dengan pendekatan CIBEST, kemiskinan tidak hanya menitikberatkan pada aspek material saja, tetapi